Projekt fotograficzny „Od świtu do zmierzchu” jest reporterskim spojrzeniem na specyfikę polsko-niemieckiego pogranicza, kształtowaną przez historię, położenie geograficzne i czas transformacji ustrojowej. Projekt zilustruje wspólne egzystowanie Polaków i Niemców na tym terenie - na zdjęciach zostanie przedstawiony tydzień z ich życia.

    Założeniem projektu jest udział 10 fotografów polskich i niemieckich – tak doświadczonych, jak i będących u progu kariery zawodowej. Będą oni pracować w tym samym czasie w wybranych miejscach i stworzą opowieść o życiu i ludziach polsko-niemieckiego pogranicza po 25 latach przemian ustrojowych.

    Efektem działań będzie cykl wystaw fotograficznych w Polsce i Niemczech.